Achter de coulissen zijn de bestuursleden van de BMVG alweer enige tijd actief om 2019 inhoud te geven. Wat nu bekend is willen we graag communiceren. Een aantal besprekingen met de Dirk Kuyt Foundation heeft opgeleverd dat zij willen bijdragen aan de realisatie van een toilet specifiek voor gehandicapten, maar ook de golfbaan toegankelijker willen maken vanaf het terras door de mogelijkheid te bieden een rolbaan te realiseren. Meerdere deuren zullen met drangers worden toegerust om makkelijker naar binnen en buiten te kunnen rollen. Chapeau voor DKF dat zij met De Batouwe BV tot overeenstemming zijn gekomen.

NGF gaat een ranking voor disabled golfers introduceren, gelijk aan de R&A ranking, en onze golfdag is ook gekozen om de scores te gebruiken voor die registratie. Een eerder door de BMVG gewenste ontwikkeling wordt hiermee geïnitieerd. In maart 2019 is er een bijeenkomst met de NGF dit internationale  systeem ook in de disabled wereld toe te passen. Er komen per categorie kampioenen naar voren.

Stichting Heartbeat nodigt diverse disabled golfers uit haar golfdag te benutten om aandacht te creëren voor hun doelgroep. BMVG ondersteunt dit initiatief en bemiddelt in het aanbod van disabled golfers.

BMVG host het 1e Gelderse Disabled Golf en zal onder die naam haar golfdag uitdragen. Per provincie is het de bedoeling dergelijke wedstrijden te gebruiken als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. In 2019 zijn er 6 initiatieven op provinciaal niveau dergelijke golfdagen te organiseren. Het doel 12 provincies bereid te vinden deze ontwikkeling te completeren ondersteunt de BMVG van harte ondersteunen en stimuleren. Midden en Zuid Nederland nemen het voortouw.

Voorbereiding Gelders Disabled Open 2019