Op de Batouwe spelen er regelmatig golfers met een fysieke beperking, vanuit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland horen of lezen wij er niets over disabled golf . Zou er daar niet gegolfd worden ?

In Brabant, Noord- en Zuid-Holland worden er eveneens wedstrijden georganiseerd en in Limburg en Utrecht zijn er komend jaar initiatieven te verwachte. BMVG stimuleert dat er wedstrijden in elke provincie georganiseerd gaan worden

Het disabled golfterrein breidt zich geleidelijk aan uit, maar wat zou er toch in het Noorden aan de hand zijn ……………………………..?

Oogsten kan niet zonder zaaien, het disabled golf groeit en alles kost geld en waar U de BMVG een warm hart toe draagt en ons financieel wil ondersteunen zijn wij zeer erkentelijk voor elke bijdrage op rekening NL64RABO0150950691 t.n.v. BMVG of download dit document en stuur het aan secretariaat@bmvg.nl

Geef aan de BMVG, zó doe je mee!