BMVG heeft de overtuiging dat sport in zijn algemeenheid, maar zeker de golfsport een ideale manier is, om een bijdrage te leveren in de fysieke, sociale en mentale waarde voor mensen met een beperking. Bovendien is de golfsport laagdrempelig. Golf draagt, zeker in een revalidatie periode, bij aan het zelfvertrouwen, eigen waarde en zelfredzaamheid.

Terugblikkend op 2019 was het een jaar van continuïteit en vernieuwing:

  • De BMVG dag werd de 1e Gelders Disabled Open, met het fantastische optreden van het Ndlovu Youth Choir uit Zuid Afrika op het golfcentrum De Batouwe.
  • De aanleg van een toilet voor gehandicapten, automatische deuropeners en een hellingbaan van het terras naar de golfbaan op het golfcentrum De Batouwe
  • De uitbreiding van het bestuur met Eelco Doornspeek.
  • TOPGolf4Disabled de samenwerking met de Golfcourse The Dutch.
  • De vorming van een Raad van Advies.
  • De inzet van vele vrijwilligers. Zonder hen kan BMVG niet functioneren!

Voor 2020 zijn de belangrijkste activiteiten:

  • Continuïteit van GOLF4Disabled als breedtesport op het golfcentrum De Batouwe.
  • Aanzet van TOPGolf4Disabled op de Golfcourse The Dutch.

Wij bedanken een ieder voor hun getoonde inzet voor de minder valide golfer en met elkaar zien we het jaar 2020 met heel veel vertrouwen tegemoet.

 

Bestuur BMVG:

Cees Hesseling
Charles Vermeulen
Dieke Weers
Eelco Doornspeek
Mark Tempelman

Blik op 2020