Sinds een paar jaar hebben Bevordering Minder Validen Golf (BMVG) en The Dutch de handen in elkaar geslagen om minder-validen golf in Nederland en Europa te ondersteunen. Hiervoor organiseren wij samen events en stelt The Dutch haar faciliteiten beschikbaar aan de top van de mindervalide golfers in Nederland. Er is zelfs een gezamenlijke droom om de Europese Kampioenschappen Disabled Golf in 2023 naar The Dutch te halen.

Naast de energie van alle mensen die dit mogelijk maken is er ook geld nodig om dergelijke toernooien te organiseren en mindervalide golf in Nederland te ondersteunen en bevorderen. Hiervoor organiseert BMVG sinds 2014 jaarlijkse Charity Events om mindervalide golfers samen met gewone golfers een leuke dag te laten beleven en om geld in te zamelen dat nodig is om mindervalide golf zowel in de breedte als in de top te stimuleren. Dit doet BMVG inmiddels ook samen met The Dutch.

Deze events zijn altijd goed bezocht en veel organisaties ondersteunen gelukkig met veel plezier onze doelstellingen. Op 11 juli 2020 staat er een Charity Golf Event voor mindervalide golfers, het TOPGOLF4DISABLED, gepland op The Dutch. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten en zijn wij gedwongen om dit Charity event te verplaatsen naar 10 juli 2021.

Dit is wat er niet kan, maar wat kan er wel?

Wij willen dit moment niet zomaar voorbij laten gaan en hebben een leuk alternatief bedacht; De TOP4DISABLED Charity day word het TOP4DISABLED Goodwill Event!

BMVG en The Dutch hebben samen besloten om het event toch door te laten gaan, maar dan in een gewijzigde vorm. Wij willen deze gelegenheid benutten om samen met de mindervalide golfers een gezellige dag te organiseren waarbij verbinding en genieten het belangrijkste onderdeel zijn. Wij willen hiermee laten zien dat wij doorgaan, ook als het tegenzit. Dit is ook één van de belangrijke karaktereigenschappen van mindervalide topgolfers.

Wij plaatsen iedereen, dus jij ook, die zich al heeft ingeschreven voor het event op 11 juli 2020 op de startlijst. Er is helaas geen avondprogramma, maar tijdens de afsluiting is er genoeg tijd om binnen de 1,5 meter spelregels, om na te praten.

Afwezigheid melden aan secretariaat@bmvg.nl
De deelnemers zullen naast de mindervalide golfers bestaan uit genodigden van de NGF, EDGA en BMVG en leden van The Dutch die de doelstellingen van BMVG en de bevordering van mindervalide golf een warm hart toedragen.

Alle deelnemers zijn gast van BMVG en The Dutch en wij nemen daarom de kosten voor onze rekening en op de dag zelf wordt u nog de gelegenheid geboden mee te doen aan de loterij ten bate van de te creëren pot voor TopGolf4Disabled.

TOPGOLF4DISABLED word uniek Goodwill Event