Wat biedt de BMVG de disabled golfer? BMVG houdt zich o.a. bezig met obstakels en belemmeringen rond en op golfbanen.

Met obstakels bedoelen wij “iets wat last bezorgd” om een golfronde te kunnen spelen als je niet geheel valide bent, maar denk ook aan sanitaire voorzieningen, trappen en ongelijkvloerse niveaus in het clubgebouw. Kunnen er bouwkundige voorzieningen getroffen worden anno nu? Zijn baaneigenaren bereid daarin te investeren, waardoor de toegankelijkheid van het complex voor iedereen wordt bevorderd en het geheel daarmee ook voldoet aan wettelijke voorwaarden die om die reden zijn vastgelegd? BMVG draagt bij door dergelijke obstakels intern bespreekbaar te maken en oplossingen te vinden en bevordert het algemeen nut.

Met belemmeringen bedoelen wij mindsetting te beïnvloeden nu blijkt dat in de golfwereld niet iedereen hetzelfde denkt over de mogelijkheden van golf voor disabled people, terwijl het hier ook zowel om topsport als recreatiesport gaat. BMVG draagt bij aan ontwikkelingen op een golfbaan door hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Hulpmiddelen als een paragolfer, maar ook traingingshulpmiddelen die het golfspel positief kunnen beïnvloeden en trainingsmogelijkheden verruimen. Technische hulpmiddelen als Trackman, K-Vest en Protracer apparatuur zijn aanzienlijke investeringen en kunnen golfpro’s ondersteunen in hun job. BMVG wenst bij te dragen ten behoeve van disabled golfers.

Training en begeleiding valt eveneens onder het aanbod van de BMVG. Er zijn afspraken gemaakt op De Batouwe met de baaneigenaar en de golfpro’s om financiële drempels te verlagen om te gaan ervaren of de golfsport iets is waarom je daar je tijd aan wilt gaan besteden.

Jaarlijks organiseert BMVG golfevents (wedstrijden en clinics) en gebruikt die events om fondsen te werven en om mensen met elkaar te koppelen en te verbinden, zowel in de zakelijke als de privésfeer. B2B in de zin van maatschappelijk ondernemen en social voor het innerlijk welzijn van mensen.

Waar mogelijk verbindt BMVG zich aan partners om haar doelstellingen te verwezenlijken. Er wordt samengewerkt met de golfcentrum De Batouwe, maar ook met de Nederlandse Golf Federatie, de Dirk Kuyt Foundation, The Dutch en er zijn gesprekken met de European Disabled Golf Association om internationale ontwikkelingen te stimuleren.