De Stichting BMVG besteed haar energie om, waar nodig en gewenst, eigenaren/golfverenigingen onafhankelijk te adviseren het golfcomplex zodanig aan te passen om golfers met een fysieke beperking gastvrij en naar behoefte te kunnen ontvangen.

BMVG kan helpen:

  • door middel van de aan haar gedoneerde fondsen en de ervaringen van deskundigen op dat gebied ter beschikking te stellen;
  • noodzakelijke en feitelijke bouwkundige aanpassingen te inventariseren;
  • door technische hulpmiddelen en golflessen door daarvoor specifiek opgeleide golfpro’s te bekostigen;

BMVG vindt het belangrijk een breder maatschappelijk draagvlak te initiëren en mede te realiseren. Golf als sport is fysiek laagdrempelig voor nagenoeg alle vormen van fysieke en mentale beperkingen en is daarom een ideale (revalidatie)sport.

Visie

Wij hebben de overtuiging dat sport in zijn algemeenheid, maar zeker de golfsport een ideale manier is, om een bijdrage te leveren in de fysieke, sociale en mentale waarde voor mensen met een beperking. Golf draagt, zeker in een revalidatie periode, bij aan eigenwaarde, zelfvertrouwen, gezondheidsontwikkeling, zelfrespect, zelfredzaamheid en sociaal welzijn. De stichting onderschrijft ten volle de ontwikkelingen binnen de NGF op dit gebied, en voorziet een ontwikkeling van golf voor fysiek beperkten op zowel nationaal als internationaal niveau. Uiteindelijk profiteert elke partij van het resultaat.

Missie

De BMVG wil met de visie door golfbanen toegankelijk te maken het voor mensen met een fysieke beperking mogelijk maken om deel te nemen aan de golfsport, zowel op De Batouwe als elders in Nederland en daarbuiten.

Dit doet zij door het verwerven van fondsen t.b.v.:

Met haar sponsoren, donateurs, samenwerkende partijen, maar ook de PGA pro’s wil de BMVG deze bijdrage leveren op regionaal en nationaal niveau. De BMVG heeft de ambitie deze verwachting te realiseren en zal zich om die reden inzetten haar doelstellingen inhoud te geven door zowel de topsport (NK, EK, WK en Paralympische Spelen) te ondersteunen als de breedtesport door het organiseren van clinics en recreatiesport op lokaal niveau.